Jak postawić bloczki w kuchni?

Bloczki betonowe

Montaż bloczków betonowych

Na podłodze i ścianach ołówkiem zaznaczamy miejsca usytuowania szafek kuchennych.   Pierwszą warstwę bloczków układamy bezpośrednio na podłodze, używając do tego typowej zaprawy cementowej (1 część cementu i 3 części piasku).     Na ścianie (do wysokości pierwszej warstwy bloczków) łopatką rozprowadzamy zaprawę murarską Ytong do cienkich spoin.

Bok każdego murka zakotwiczamy tylko raz, na wysokości trzeciego bloczka (licząc od dołu).     Czwarty bloczek mocujemy nakładając zaprawę na jego bok i na grzbiet poprzedniego klocka.     Każdy bloczek kolejnej ścianki wymaga dokładnego usytuowania wysokościowego: pionowego i poziomego. Górne powierzchnie murków będą oparciem dla blatu kuchennego, powinny znaleźć się więc na tej samej wysokości.

Pomiędzy przegrodami szafek przytwierdzamy kątowniki metalowe, które będą podtrzymywać blat. Mocujemy je górnym poziomym ramieniem kotwy na wysokości krawędzi przy górnej powierzchni murka.

Przez otwory w ramieniu pionowym przeprowadzamy wkręty mocujące go do ściany. W  poziomym ramieniu kątownika umieszczone są otwory umożliwiające przykręcenie blatu. Jeśli blat będzie stykał się z występem ściany, to miejsce przytwierdzenia kątownika najprościej jest wyznaczyć przy pomocy poziomnicy.

 Jak wyregulować poziom?

Ustalamy poziom wewnętrznych półek w szafkach i  oznaczamy miejsce sytuowania ich podpór. Najniższa półka będzie oparta na dwóch bloczkach podstawy.     Elementy murowane szafek pokrywamy farbą emulsyjną. Jej jasnoszary odcień podkreśla fakturę cegieł oraz ich surowy, naturalny urok.     Układamy każdą z półek na czterech zamocowanych podporach. Najniższą półkę przytwierdzamy bezpośrednio do bloczków podstawy za pomocą kołków rozporowych. Na wymurowanych ściankach z przytwierdzonymi kątownikami możemy kłaść już blaty.     Montaż drzwiczek zaczynamy od wypoziomowania framug, które można wykonać z płyty wiórowej.

Każda framuga będzie zamocowana na czterech kołkach rozporowych.     Framugi z przytwierdzonymi wcześniej zawiasami montujemy między wewnętrznymi ściankami.     Aby zlikwidować szpary między pionowymi elementami framug a krawędziami ścianek, szczeliny, oklejone paskami papierowej taśmy, wypełniamy uszczelniającą masą akrylową.

Ścianki i podstawy stojących szafek  wykonaliśmy z gładkich bloczków uzupełniających systemu murowanego. Łatwo poddają się obróbce: można je przycinać do potrzebnego wymiaru. Są dużo lżejsze od tradycyjnych cegieł. Nawet taka zabudowa wymaga jednak wykonania dokładnych obliczeń, uwzględniających ciężar konstrukcji i możliwości obciążeniowe stropu.