Jak założyć wspólnotę mieszkaniową?

wspólnoty mieszkaniowe

Konieczność założenia wspólnoty mieszkaniowej uzależniona jest od stanu prawnego budynku, którego owa wspólnota miałaby dotyczyć.

Wspólnota, jak nietrudno się domyślić, dotyczy wyłącznie tych budynków mieszkalnych, które składają się z kilku lub kilkunastu lokali, mających różnych właścicieli. Kiedy właściwie konieczne jest założenie wspólnoty mieszkaniowej? Jakie są wymagane procedury do jej założenia?

Co mówią przepisy o konieczności założenia wspólnoty mieszkaniowej?

Obowiązki związane z założeniem i prowadzeniem wspólnoty określa ustawa o własności lokali, uchwalona 24 czerwca 1994 roku, wraz z poprawkami naniesionymi 1 stycznia 2020 roku. Zakładają one zmniejszenie ilości lokali kwalifikowanych jako mała wspólnota (zarządzana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności) z siedmiu do trzech.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje w chwili, gdy sprzedany zostaje pierwszy lokal mieszkalny, a nowy właściciel staje się członkiem wspólnoty automatycznie. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku spółdzielni, kiedy to wspólnota powstaje po sprzedaniu ostatniego lokalu lub na wniosek większości mieszkańców.

Jak przebiegają procedury związane z założeniem wspólnoty mieszkaniowej?

Aby wspólnota mieszkaniowa mogła funkcjonować zgodnie z prawem, muszą być spełnione pewne formalności. Jakie?

Formalności niezbędne do założenia wspólnoty mieszkaniowej

 • Zarejestrowana wspólnota musi mieć nadany numer NIP i REGON, a oprócz tego konieczne jest powołanie zarządu i założenie konta bankowego.
 • Prawo zobowiązuje zarząd i członków wspólnoty do odbycia co najmniej jednego zebrania przed końcem pierwszego kwartału roku kalendarzowego. Podczas pierwszego spotkania należy ustalić regulamin wspólnoty, statut, a także wysokość składek członkowskich, z których będą pokrywane niezbędne wydatki.

Gdy właścicielem nieruchomości jest spółdzielnia:

 • Wymagany jest odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z uwagi na zawarcie w nim listy mieszkańców, co jest konieczne w celu ustalenia większości niezbędnej do zawiązania wspólnoty.
 • Konieczne jest zwołanie zebrania właścicieli lokali, a także wystosowanie do spółdzielni wniosku o zebranie wspólnoty, wraz z następującymi załącznikami:
 • uchwała o założeniu wspólnoty
 • uchwała o wyborze zarządu
 • uchwała dotycząca zarządzania nieruchomością w czasie przejściowym
 • lista właścicieli mieszkań popierających założenie wspólnoty.

Dopiero po dopełnieniu powyższych formalności administrator lub zarząd może rozpocząć starania o NIP, REGON, założenie konta bankowego oraz podpisanie umów z firmami, które będą świadczyć usługi na rzecz wspólnoty.

założenie wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe Grudziądz – komu powierzyć zarządzanie?

Nierzadko zdarza się, że zarządzanie wspólnotą przekazywane jest firmie zewnętrznej, co jest doskonałym rozwiązaniem, otwierającym drzwi na możliwości dostępne we współczesnych czasach. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że na rynku pojawiły się firmy takie jak 4Kąty, zajmujące się m.in. nowoczesnym zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi w Grudziądzu.

Proponujemy Ci m.in. mobilną aplikację do zarządzania nieruchomością. Umożliwia ona przekazywanie najważniejszych informacji pomiędzy zarządem a kontrahentami i członkami wspólnoty. Aplikacja zapewnia pełny dostęp m.in.:

 • do danych finansowych, takich jak wpłaty, odsetki za zwłokę i inne,
 • zgłoszenie awarii,
 • podawanie odczytu liczników,
 • aktualizację danych,
 • wgląd do ogłoszeń,
 • możliwość głosowania.

Są to jedynie przykłady tego, co możemy zaoferować, by zarządzanie wspólnotą przebiegało znacznie sprawniej, niż dotychczas.

W firmie 4Kąty dbamy o to, by wszystkich naszych klientów traktować na równi, niczym partnerów biznesowych – to właśnie dzięki temu tak sprawnie funkcjonujemy na rynku i udzielamy pomocy już od 7 lat w całym Grudziądzu.